Email Server Riêng là giải pháp email dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu gửi nhận email với số lượng lớn

Dịch vụ Email Server

Secure Transaction  Tuân theo chính sách bảo mật thông tin. IP truy cập đặt hàng () đã được lưu lại trên hệ thống.