BẢNG GIÁ RESELLER HOSTING

BẢNG GIÁ RESELLER HOSTING

Reseller-01
 • 15 GB Dung lượng
 • 300 GB Băng thông
 • Không giới hạn Website
 • Tự động Quét mã độc
Reseller-02

Tự động quét mã độc

 • 30 GB Dung lượng
 • 600 GB Băng thông
 • Không giới hạn Website
Reseller-03

Tự động quét mã độc

 • 50 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Website
Reseller-04

Tự động quét mã độc

 • 100 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Website