Chứng chỉ số SSL Comodo SSL

Chúng tôi cung cấp Chứng chỉ số SSL của những thương hiệu hàng đầu thế giới

Chứng chỉ số SSL Comodo SSL

Chúng tôi cung cấp Chứng chỉ số SSL của những thương hiệu hàng đầu thế giới

Positive SSL
 • Miễn phí Phí cài đặt
 • 256 bit Mã hóa
 • Tên miền( DV) Chứng thực
 • 1 Số domain được bảo mật
 • - Hỗ trợ SAN
 • - Thanh địa chỉ màu xanh
 • $10.000 Chính sách bảo hiểm
 • Standard Trust level
 • 1 năm Thời hạn đăng ký
 • 24/7 Hỗ trợ khách hàng
Positive SSL Multi-domain
 • Miễn phí Phí cài đặt
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 3-100 Số domain được bảo mật
 • 280.000đ/domain/năm Hỗ trợ SAN
 • - Thanh địa chỉ màu xanh
 • $10.000 Chính sách bảo hiểm
 • Standard Trust level
 • 1 năm Thời hạn đăng ký
 • 24/7 Hỗ trợ khách hàng
Positive SSL Wildcard
 • Miễn phí Phí cài đặt
 • Tên miền (DV) Chứng thực
 • 1 + All Subdomain Số domain được bảo mật
 • - Hỗ trợ SAN
 • - Thanh địa chỉ màu xanh
 • $10.000 Chính sách bảo hiểm
 • Standard Trust level
 • 1 năm Thời hạn đăng ký
 • 24/7 Hỗ trợ khách hàng
Comodo Multi-domain SSL
 • Miễn phí Phí cài đặt
 • Tổ chức (OV) Chứng thực
 • 3-100 Số domain được bảo mật
 • 925.000 đ/domain/năm Hỗ trợ SAN
 • - Thanh địa chỉ màu xanh
 • $250.000 Chính sách bảo hiểm
 • High Trust level
 • 1 năm Thời hạn đăng ký
 • 24/7 Hỗ trợ khách hàng
Comodo EV SSL
 • Miễn phí Phí cài đặt
 • Tổ chức+ (EV) Chứng thực
 • 1 Số domain được bảo mật
 • - Hỗ trợ SAN
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • $1.750.000 Chính sách bảo hiểm
 • Highest Trust level
 • 1 năm Thời hạn đăng ký
 • 24/7 Hỗ trợ khách hàng
Premium SSL Wildcard
 • Miễn phí Phí cài đặt
 • Tổ chức (OV) Chứng thực
 • 1 + All Subdomain Số domain được bảo mật
 • - Hỗ trợ SAN
 • - Thanh địa chỉ màu xanh
 • $250.000 Chính sách bảo hiểm
 • High Trust level
 • 1 năm Thời hạn đăng ký
 • 24/7 Hỗ trợ khách hàng