WPH-Pro 1

185,000đ
Hàng tháng
  • Dung lượng 5GB
  • Băng thông KGH
  • Website 02
  • FTP/MySQL/Email KGH

Tự động quét Mã độc
Miễn phí Chứng chỉ SSL

WPH-Pro 3

430,000đ
Hàng tháng
  • Dung lượng 18 GB
  • Băng thông KGH
  • Website 10
  • FTP/MySQL/Email KGH

Tự động quét Mã độc
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Miền phí tên miền Quốc tế
Tặng website bán hàng