EMAIL A

69,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 06 GB SSD
 • Email Acounts 05
 • Email Forwarders 05
 • Số lượng email gửi/giờ 100
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB


EMAIL B

245,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 12 GB SSD
 • Email Acounts 12
 • Email Forwarders 12
 • Số lượng email gửi/giờ 120
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB


EMAIL D

399,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 90GB SSD
 • Email Acounts 100
 • Email Forwarders 100
 • Số lượng email gửi/giờ 500
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB


Email D - Zimbra

399,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 90GB SSD
 • Email Acounts 100
 • Email Forwarders 100
 • Số lượng email gửi/giờ 500
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB


EMAIL E

569,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 130 GB SSD
 • Email Acounts 160
 • Email Forwarders 150
 • Số lượng email gửi/giờ 800
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB


EMAIL F

999,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 200 GB SSD
 • Email Acounts 350
 • Email Forwarders Không giới hạn
 • Số lượng email gửi/giờ 1000
 • Dung lượng file đính kèm 25 MB


Email dùng thử

 • Dung lượng lưu trữ 500Mb
 • AntiSpam & AntiVirus Có
 • Địa chỉ Email 05