Bản quyền DirectAdmin

Bản quyền DirectAdmin

BẢN QUYỀN DIRECTADMIN - INTERNAL


 
1,800,000đ
/1 năm

Dành cho khách hàng không sử dụng VPS/Server của Vinastar ltd


BẢN QUYỀN DIRECTADMIN - Nulled


 
2,000,000đ

   Nhận cài đặt, cấu hình Bản quyền DirectAdmin phiên bản mới nhất!
Directadmin

   Lưu ý. Để active bản quyền các bạn cần gửi thông tin SSH nhé