W-Lite

384,000đ
/1 năm
 • Dung lượng SSD 500MB
 • Băng thông 5GB
 • Cơ sở dữ liệu 1
 • Tài khoản EmaiL 05
 • Tên miền chính 01
 • Tên miền phụ 0

W-Super

825,600đ
/1 năm
 • Dung lượng 1 GB
 • Băng thông 10 GB
 • Cơ sở dữ liệu 01
 • Tài khoản email 10
 • Tên miền chính 01
 • Tên miền phụ 01

W-Monster

756,000đ
/6 tháng
 • 2GB Dung lượng
 • 20GB Bandwidth
 • 5 Database
 • 20 Email
 • 3 Addon Domain

W-Monster

756,000đ
/6 tháng

3GB Dung lượng
45GB Bandwidth
10 Database
35 Email
8 Addon Domain

W-Ecommerce

362,880đ
Hàng tháng

5GB Dung lượng
150GB Bandwidth
25 Database
50 Email
20 Addon Domain

W-Big

540,000đ
Hàng tháng
 • 10GB Dung lượng
 • 400GB Bandwidth
 • 50 Addon Domain
 • 100 Email