Host Pro 1

588,000đ
/1 năm
 • Dung lượng 1 GB
 • Băng thông 15 GB
 • Website 01
 • My SQL 01
 • Tự động quét Mã độc có
 • Miễn phí SSL có

Host Pro 2

864,000đ
/1 năm
 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông 25 GB
 • Website 01
 • My SQL 01
 • Tự động quét Mã độc có
 • Miễn phí SSL có

Host Pro 2 - Plesk Linux

864,000đ
/1 năm
 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông 25 GB
 • Website 01
 • My SQL 01
 • Tự động quét Mã độc có
 • Miễn phí SSL có

Host Pro 4

158,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 5.5 GB
 • Băng thông 200 GB
 • Website 03
 • My SQL 06
 • Tự động quét Mã độc có
 • Miễn phí SSL Có

Host Pro 5

239,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 7 GB
 • Website 06
 • Băng thông Unlimited
 • My SQL 10
 • Tự động quét Mã độc Có
 • Miễn phí SSL Có

Host Pro 6

450,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 12 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Website 08
 • FTP/MySQL/Email Unlimited
 • Tự động quét Mã độc Có
 • Miễn phí SSL Có

Included With Every Plan

 • Miễn phí chuyển dữ liệu
 • Không giới hạn database
 • Cloudlinux
 • SSD Tốc độ cao
 • Phiên bản PHP: 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3,7.4
 • Web DAV, JetBackup, FTP Accounts, Directory Privacy
 • Let’s Encrypt SSL, Softaculous App Installer, Errors Log, Webalizer, Track CPU Usage, Hotlink Protection, Two-Factor Authentication.
 • Miễn phí SSL
 • Không giới hạn tên miền phụ
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • Backup mỗi ngày
 • Phiên bản MySQL: MariaDB 10
 • Site Builder, Redirects Manager, Addon Domains, Park Domain, Advanced Zone Editor.
 • PHP Extensions: Litespeed Memcached, PDO MySQL, mbstring, XCache, Opcache, Imagick, MongoDB, GD, phalcon, intl, xsl,…
 • Không giới hạn băng thông
 • Phần mềm quản lý Cpanel / Directadmin
 • Hỗ trợ 24/7/365
 • Tùy chỉnh phiên bản & extension cho PHP
 • Email Accounts, Email Forwarders, Auto Responsder, Encryption
 • Và nhiều tính năng khác…