Dịch vụ SSD hosting chất lượng cao

Dịch vụ SSD hosting chất lượng cao

Host Pro 1
 • 1 GB Dung lượng
 • 15 GB Băng thông
 • 01 Website
 • 01 My SQL
 • Tự động quét Mã độc
 • Miễn phí SSL
Host Pro 2
 • 2 GB Dung lượng
 • 25 GB Băng thông
 • 01 Website
 • 01 My SQL
 • Tự động quét Mã độc
 • Miễn phí SSL
Host Pro 2 - Plesk Linux
 • 2 GB Dung lượng
 • 25 GB Băng thông
 • 01 Website
 • 01 My SQL
 • Tự động quét Mã độc
 • Miễn phí SSL
Host Pro 3
 • 3.5 GB Dung lượng
 • 50 GB Băng thông
 • 02 Website
 • 03 My SQL
 • Tự động quét Mã độc
 • Miễn phí SSL
Host Pro 4
 • 5.5 GB Dung lượng
 • 200 GB Băng thông
 • 03 Website
 • 06 My SQL
 • Tự động quét Mã độc
 • Miễn phí SSL
Host Pro 5
 • 7 GB Dung lượng
 • 06 Website
 • Unlimited Băng thông
 • 10 My SQL
 • Tự động quét Mã độc
 • Miễn phí SSL
Host Pro 6
 • 12 GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 08 Website
 • Unlimited FTP/MySQL/Email
 • Tự động quét Mã độc
 • Miễn phí SSL