Dedicated Server là gì? Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý riêng, tức quý khách sẽ sở hữu một phần cứng máy chủ riêng và toàn quyền cài đặt hệ điều hành và phần mêm bên trong độc lập quản lý hoàn toàn

Dedicated Server là gì? Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý riêng, tức quý khách sẽ sở hữu một phần cứng máy chủ riêng và toàn quyền cài đặt hệ điều hành và phần mêm bên trong độc lập quản lý hoàn toàn

SERVER BASIC E3-1230


Bắt đầu từ   2,200,000đ
Hàng tháng

Intel Xeon 4C E3-1230 2.4G 8M 8GT/s CPU

8GB DDR4-2133 RAM

1TB / 6Gb/s 7.2K RPM 64M HDD

2 Port Giga Network Card

260W Power Supply

Unlimited DataTransfers

FPT,VIETTEL,CMC Datacenter

SERVER ADVANCED E5-2609V3


Bắt đầu từ   3,200,000đ
Hàng tháng

6C E5-2609V3 1.9G 15M 6.4GT/s QPI CPU

8GB DDR4-2133 RAM

1TB SATA 6Gb/s 7.2K HDD

2 Port Giga Network Card

350W Power Supply

Unlimited DataTransfers

FPT,VIETTEL,CMC Datacenter

Included With Every Plan

   Unlimited bandwidth
   uptime: 99.9%
   Provide anti-DDOS service on demand
   Flexible server payment from monthly period
   Quality and poweful server
   24/7/365 Technical support